Hotline: 0220.3899123 - Fax: 0220.3892238

Thư mời chào giá gói thầu Mua VTTH dùng trong chẩn đoán
Thư mời chào giá gói thầu Mua VTTH dùng trong chẩn đoán

11/06/2024

Thư mời chào giá gói thầu Mua VTTH dùng trong chẩn đoán

Thư mời báo giá ngày 10.6.2024.2
Thư mời báo giá ngày 10.6.2024.2

10/06/2024

Thư mời báo giá ngày 10.6.2024.2

Thư mời báo giá ngày 10.6.2024
Thư mời báo giá ngày 10.6.2024

10/06/2024

Thư mời báo giá ngày 10.6.2024

Thư mời chào giá ngày 27-05-2024
Thư mời chào giá ngày 27-05-2024

27/05/2024

Thư mời chào giá ngày 27-05-2024

Thư mời chào giá gói thầu Mua Test thử nước tiểu 10 thông số
Thư mời chào giá gói thầu Mua Test thử nước tiểu 10 thông số

23/05/2024

Thư mời chào giá gói thầu Mua Test thử nước tiểu 10 thông số

Thư mời chào giá gói thầu Mua hóa chất sử dụng cho cận lâm sàng
Thư mời chào giá gói thầu Mua hóa chất sử dụng cho cận lâm sàng

23/05/2024

Thư mời chào giá gói thầu Mua hóa chất sử dụng cho cận lâm sàng

Thư mời chào giá ngày 20-05-2024
Thư mời chào giá ngày 20-05-2024

20/05/2024

Thư mời chào giá ngày 20-05-2024

Thư mời báo giá ngày 22.4.2024
Thư mời báo giá ngày 22.4.2024

22/04/2024

Thư mời báo giá ngày 22.4.2024

Thư Mời Báo Giá Ngày 16 Tháng 4 Năm 2024
Thư Mời Báo Giá Ngày 16 Tháng 4 Năm 2024

16/04/2024

Thư Mời Báo Giá Ngày 16 Tháng 4 Năm 2024

Thư Mời Báo Giá Ngày 15 Tháng 4 Năm 2024
Thư Mời Báo Giá Ngày 15 Tháng 4 Năm 2024

15/04/2024

Thư Mời Báo Giá Ngày 15 Tháng 4 Năm 2024