Hotline: 0220.3899123 - Fax: 0220.3892238

Phạm Thị Thanh Tâm

Trưởng khoa

Nguyễn Văn Dũng

Kĩ thuật viên trưởng

Khoa xét nghiệm - GPB là cơ sở thực hiện các kỹ thuật về xét nghiệm huyết học, hóa sinh, vi sinh và giải phấu bệnh góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh và theo dõi  kết quả điều trị. Khoa có các chức năng sau

- Tổ chức hoạt động khoa theo đúng quy chế công tác khoa xét nghiệm.

- Tổ chức công tác lấy, nhận bệnh phẩm, công tác thường trực xét nghiệm cấp cứu.

- Thực hiện các kỹ thuật về xét nghiệm huyết học truyền máu, hóa sinh, vi sinh và giải phẫu bệnh góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh và theo dõi  kết quả điều trị.

- Định kỳ chuẩn thức các quy trình kỹ thuật  xét nghiệm để đảm bảo chính xác các xét nghiệm.

- Liên hệ chặt chẽ  với các khoa lâm sàng để kịp thời thu nhận và xử lý thông tin về chuyên môn, kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm.

- Lập kế hoạch dự trù mua sắm các thiết bị, hóa chất, sinh phẩm  phục vụ công tác xét nghiệm.

- Thực hiện tốt công tác khử khuẩn, xử lý chất thải chống nhiễm khuẩn bệnh viện.