Hotline: 0220.3899123 - Fax: 0220.3892238

Đỗ Văn Quyền

Trưởng khoa

Đặng Bá Tuyền

Phó trưởng khoa 

 Nguyễn Thị Thúy

Điều dưỡng trưởng

II. Chức năng nhiệm vụ: 

            1. Lập kế hoạch, cung ứng thuốc, vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc), khí y tế bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).  
            2. Quản lý, theo dõi, báo cáo nhập và cấp phát thuốc, vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc) khí y tế cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu. 
            3. Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.   
            4. Pha chế thuốc, hóa chất sát khuẩn sử dụng trong bệnh viện.   
            5. Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, thu thập, báo cáo thông tin về tác dụng không mong muốn của thuốc ADR “Adverse Drug Reaction” 
            6. Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện. 
            7. Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của trường Đại học Y Dược Cần Thơ,trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ và các trường Trung học dược. 
            8. Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát, báo cáo việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. Quản lý kinh phí sử dụng thuốc, vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc)... 
            9. Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu, tham gia công tác tuyến trước. 
            10. Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định. 

a) Chức năng: 

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện quy chế kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn bệnh viện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động tại khoa.

b) Nhiệm vụ:

            - Huấn luyện, nghiên cứu khoa học và hỗ trợ tuyến dưới về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

            - Giám sát mọi thành viên trong bệnh viện thực hiện kỹ thuật vô khuẩn, vệ sinh khoa phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

            - Xây dựng quy trình xử lý y dụng cụ, xử lý chất thải cho các khoa lâm sàng.

            - Giám sát xử lý chất thải trong toàn bệnh viện.

            - Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế và đồ vải cho toàn bệnh viện và giao đến các khoa lâm sàng.

            - Giám sát môi trường bệnh viện sạch, đẹp.

            - Cùng với phòng vi sinh kiểm tra môi trường các khoa trọng điểm (Phòng mổ, Hồi sức, Sơ sinh, Thụ tinh trong ống nghiệm,…).

            - Định kỳ kiểm tra vi sinh nước rửa tay phẫu thuật viên, nước thải, nước nhà ăn dinh dưỡng.

            - Khoa được trang bị đủ phương tiện, lập kế hoạch cung ứng đầy đủ dụng cụ và đồ vải cho phẫu thuật. Giữ gìn tài sản, dụng cụ, đồ vải hóa chất để hoàn thành nhiệm vụ.

           1. Sơ lược về vật chất, trang thiết bị.

            Hiện nay, khoa Kiễm soát nhiễm khuẩn được trang bị các thiết bị phục vụ cho các khoa gồm có:
            - 01 hệ thống xử lý nước thải
            - 04 máy giặt công nghiệp
            - 02 máy hấp nhiệt độ cao
            - 01 máy phun khử khuẩn, và máy phun ngoại cảnh.

             2. Công tác chuyên môn:
              Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn phân chia thành 04 tổ:

           - Tổ kiểm soát nhiễm khuẩn: Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện là một nhiệm vụ trọng tâm của khoa. Tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn có trách nhiệm giám sát, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các trường hợp có liên quan đến nhiễm khuẩn bệnh viện, tham mưu cho hội đồng KSNK của bệnh viện để đưa ra những quy định, qui trình KSNK.

           - Tổ khử khuẩn, tiệt khuẩn: Tổ có nhiệm vụ xử lý, khử khuẩn các dụng cụ phòng mỗ và các khoa.

           - Tổ xử lý chất thải và môi trường: Tổ xử lý chất thải đảm nhận xử lý triệt để các loại chất thải rắn y tế lây nhiễm đảm bảo an toàn chất thải môi trường.

           - Tổ nhà giặt: Tổ nhà giặt có nhiệm vụ thu gom đồ vải dơ bẩn từ phòng mổ và các khoa lâm sàng về xử lý thành đồ vải sạch đảm bảo cung cấp cho các khoa, để phục vụ các khoa.